Sammi by Horst Friedrichs / The Rolling Stones by Rob Bosboom / Oasis by Michael Spencer Jones / The Musical by Liu Ren

Sinds voorjaar 2013 is de galerie gesloten en richt V!P’s zich wij op tentoonstellingen op locatie (binnen- en buitenland), veilingen en verkoop via internet.

Op dit moment worden er, in samenwerking met galerie Wilms uit Venlo, 8 grote werken van Huang Yan tentoongesteld in Museo di arte e contemporanea di Trento e Rovereto in Italië, hebben wij een tentoonstelling in het Kurhaus Hotel (Gevers Deynootplein 30, 2586 CK Scheveningen) met Rolling Stones foto’s van Rob Bosboom, worden er van 29 juni t/m 7 september tevens foto’s van Rob Bosboom tentoongesteld in Muzee Scheveningen (Neptunusstraat 90-92, 2586 GT Scheveningen), lopen er een aantal rockfototentoonstellingen in het verre oosten en zullen er in december 2014/januari 2015 werken van ons te zien zijn bij Galerie Photo12 (14 Rue des Jardins Saint-Paul, 75004 Parijs, Frankrijk).

Binnenkort zal onze website geheel vernieuwd worden, zodat werken uit onze collectie ook via internet aan te schaffen zijn. Tevens beschikken wij op korte termijn over een nieuwe locatie waar op afspraak onze collectie te bezichtigen is.

Met het sluiten van de galerie hebben wij afscheid moeten nemen van een aantal aan onze galerie verbonden kunstenaars. Na deze reorganisatie bestaat onze collectie uit werk van ondermeer de volgende kunstenaars: Arjen de Jong (NL), Mark Janssen (NL), Teun Voeten (NL), Rob Bosboom (NL), Baron Wolman (USA), Bent Rej (DK), Philip Townsend (UK), Michel Linssen (NL), Michael Spencer Jones (UK), Horst Friedrichs (D), Dominique Tarlé (FR), Alex Vanhee (B), Pattie Boyd (UK), Mick Rock (UK), Ethan Russell (USA), Bill Wyman (UK), Elliott Landy (USA), Jean-Marie Périer (FR) en de Chinese kunstenaars Huang Yan, Liu Ren, Ban Xujian, Hashiyou, Liu Fenghua & Liu Yong, Liu Guoqiang, Pang Yongjie, Su Zihan en Xu Yingte.

Wilt u informatie (afbeeldingen, formaten en prijzen) over één of meerdere van deze kunstenaars ontvangen, of de werken willen bezichtigen, stuur dan een e-mail naar info@vipsart.nl

Onze vernieuwde website hopen wij voorjaar 2017 gereed te hebben.

 

Joni Mitchell by Baron Wolman / I'm the Walrus by Mark Janssen / Jimi Hendrix by Rob Bosboom / Shangshui Tatto0 by Huang Yan

Since spring 2013, the gallery is closed and V!P’s focuses on exhibitions at location (home and abroad), auctions and internet sales.

At this moment (in cooperation with Gallery Wilms from Venlo) 8 great works of Huang Yan are exhibited at the Museo di arte e contemporanea di Trento e Rovereto in Italy, we have an exhibition at the Kurhaus Hotel (Gevers Deynootplein 30, 2586 CK Scheveningen ) with Rolling Stones pictures of Rob Bosboom, from June 29 - September 7 pictures of Rob Bosboom are exhibited in Muzee Scheveningen (Neptune 90-92, 2586 GT Scheveningen), we have a number of rock photography exhibitions in the Far East and in December 2014/January 2015 our works can be seen at Galerie Photo12 (14 Rue des Jardins Saint-Paul, 75004 Paris, France).

Soon our website will be completely renewed, so works from our collection can be purchased via the Internet. Shortly we also will have a new location where you can view our collection by appointment.

With the closing of the gallery, we had to say farewell to a number of artists attached to our gallery. After this reorganization our collection includes work by the following artists: Arjen de Jong (NL), Mark Janssen (NL), Teun Voeten (NL), Rob Bosboom (NL), Baron Wolman (USA), Bent Rej (DK) Philip Townsend (UK), Michel Linssen (NL), Michael Spencer Jones (UK), Horst Friedrichs (D), Dominique Tarle (FR), Alex Vanhee (B), Pattie Boyd (UK), Mick Rock (UK), Ethan Russell (USA), Bill Wyman (UK), Elliott Landy (USA), Jean-Marie Périer (FR) and the Chinese artists Huang Yan, Liu Ren, Ban Xujian, Hashiyou, Liu Fenghua & Liu Yong, Liu Guoqiang, Pang Yongjie , Su Xu Zihan and Yingte.

When you want information (pictures, sizes and prices) on one or more of these artists, or you want an appointment for a viewing, please send an email to info@vipsart.nl

Our new website will be online spring 2017.

 


George Harrison by Pattie Boyd / Hardly Art by Arjen de Jong / Frank Zappa by Baron Wolman / Bob Dylan by Elliott Landy


V!P's International Art Galleries


Vip's International Art Galleries